זכויות מבוטחים לבחירת שמאי ובחירת מוסך במקרים של תאונות דרכים

22 במרץ, 2011 | מאת | קטגוריות: דיני נזיקין וביטוח

זכויות מבוטחים לבחירת שמאי ומוסך במקרה של תאונת דרכים / מאת אהוד חיים חגואל, עו"ד

 

זכותו של המבוטח לפנות לשמאי במקרים המתאימים
על פי חוק חוזה ביטוח, פוליסת הביטוח התקנית והנחיות המפקח על הביטוח על חברת הביטוח שמבוטחה מעורב בתאונה קיימת חובה לברר את שיעור חבותה בגין קרות מקרה הביטוח.
כאשר מדובר בנזקי רכוש ככלל חברת הביטוח מבררת את שיעור חבותה באמצעות שמאי מטעמה תוך שחברת הביטוח היא זאת אשר בוחרת את השמאי ולמבוטח אין זכות מוקנית לבחור שמאי מטעמו אשר יחייב את חברת הביטוח.
יחד עם זאת, על חברת הביטוח קיימת חובה למסור את דו"ח השמאי שנעשה מטעמה לידי המבוטח על פי דרישתו.
במידה והמבוטח חולק על דו"ח השמאי מטעם חברת הביטוח הוא רשאי לפנות לשמאי מטעמו ובמקרה כזה המבוטח יישא בעלות עריכת חוות הדעת הנוספת ובמידה וחברת הביטוח תשלם על פיה את תגמולי הביטוח יהא עליה לשאת בעלות עריכת חוות הדעת הנוספת.
במקרים בהם לא מתקבלת חוות הדעת שהכין השמאי מטעם המבוטח על ידי חברת הביטוח, רשאי המבוטח לערער על דו"ח השמאי מטעם חברת הביטוח וזאת בפני ועדת ערר מטעם משרד התחבורה או באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט המוסמך.
למותר לציין כי למרות שבהתאם לדין שמאיי הרכב מטעם חברות הביטוח צריכים להיות אובייקטיביים קיימים מקרים רבים בהם שמאים מטעם חברות הביטוח מעריכים את הנזקים בגובה נמוך בעוד שמאים מטעם המבוטחים מעריכים את הנזקים בסכומים גבוהים בהרבה (לעיתים קיימים אף פערים של עשרות אלפי שקלים – לעניין זה ראו למשל ת.א (כ"ס) 3442/08 קוגן נ' דוגמה בו יוצגה התובעת על ידי משרדנו ובית המשפט במסגרת פסק הדין קיבל את חוות דעתו של שמאי התובעת אשר הייתה גבוהה בכ-24,000 ₪ מחוות הדעת של שמאי חברת הביטוח (לפס"ד המלא לחץ כאן)) ומשכך חשוב להיות ערניים ובמקרים בהם חוות דעתם של השמאים מטעם חברות הביטוח נראות נמוכות מומלץ לפנות לשמאי באופן פרטי ולייעוץ משפטי מתאים.

 
זכותו של המבוטח לבחור את המוסף בו יתוקן רכבו
בהתאם לפוליסה הביטוח התקנית במקרה בו על מבטח לפצות מבוטח רשאי המבטח על פי שיקול דעתו לבחור בין דרכי הפיצוי הבאות: תשלום ערך הנזק או האובדן במזומן, תיקון הרכב, החלפתו ברכב מסוג ואיכות דומים או החלפת חלק ממנו.
על פי הנחיות המפקח על הביטוח במקרים בהם חברת הביטוח בוחרת לפצות מבוטח בגין נזק שנגרם לרכב בדרך של תשלום ערך הנזק או האובדן במזומן, רשאי המבוטח לתקן את רכבו בכל מוסך שיבחר (זאת בכפוף לכך שטרם העברת הרכב הניזוק למוסך, נבדק הרכב על ידי שמאי מטעם חברת ביטוח אשר אישר את הנזקים והתיקונים הנדרשים מהתאונה ואת סכום תגמולי הביטוח שתשלם חברת הביטוח) כאשר במקרה שכזה המבוטח משלם ישירות למוסך את עלות התיקון ומקבל בשלב מאוחר יותר את תגמולי הביטוח שאישרה חברת הביטוח.

*יודגש, כי אין האמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי ואין להסתמך על האמור במאמר זה לביצוע כל פעולה שהיא.

תגיות: , , , , ,

אפשרות הוספת התגובות סגורה.