חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

27 בנוב, 2010 | מאת | קטגוריות: דיני נזיקין וביטוח

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים / מאת עו"ד אהוד חיים חגואל

משטר נזיקי של אחריות מוחלטת
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975 (להלן: "חוק הפלת"ד") הינו חוק סוציאלי מיוחד אשר מבוסס על משטר נזיקי של ביטוח חובה המלווה באחריות מוחלטת.
חוק הפלת"ד חל אך ורק על נזקי גוף ואיננו חל על נזקי רכוש.
ההבדל העיקרי בין המשטר הנזיקי בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אשר הינו משטר של אחריות מוחלטת, למשטרים נזיקיים אחרים נעוץ בעובדה כי כאשר מדובר בנזקי גוף שנגרמו בתאונת דרכים זכאי הנפגע בתאונה לקבל פיצוי כספי גם אם הוא עצמו היה אשם בהתרחשות התאונה

מהי תאונת דרכים?
כאמור לעיל, קיים הבדל יסודי בין משטר הנזיקין החל על תאונות דרכים לבין תאונות אחרות ומכאן השאלה האם תאונה הינה תאונת דרכים או לא הינה בעלת חשיבות מכרעת אשר עשויה להשפיע רבות על הניזוק הן בבחינת זכותו המוחלטת לקבלת פיצויי והן בבחינת גובה הפיצוי לו הוא זכאי ומכאן שיש צורך לדעת האם תאונה הינה תאונת דרכים או לאו.
בהתאם לחוק, על מנת שתאונה תחשב כתאונת דרכים עליה לעמוד במבחנים המצטברים הבאים:
א. מדובר "במאורע"
ב. נגרם לאדם נזק גוף – בהתאם לחוק נזק גוף הינו "מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים".
ג. עקב שימוש – בהתאם לחוק שימוש הינו "נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד".
ד. ברכב מנועי – בהתאם לחוק רכב מנועי הינו "רכב הנע בכוח מיכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורה יבשתית, לרבות רכבת, טרקטור, מכונה ניידת הכשירה לנוע בכוח מיכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי רכב מנועי, ולמעט כסא גלגלים, עגלת נכים ומדרגות נכות".
ה. למטרות תחבורה.

בנוסף, בהתאם לחוק ייראו תאונה כתאונת דרכים אם התרחשה באחד מהאופנים הבאים:
א. מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב.
ב. מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו.
ג. מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי.

ויודגש, בהתאם לחוק, לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי"

זכות התביעה
בהתאם לחוק הפלת"ד, אדם שנפגע בתאונת דרכים (נוהג, נוסע והולך רגל) זכאי לפיצוי ממשתמש ברכב שהיה מעורב בתאונה.
בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) תש"ל – 1970 אדם הנוהג ברכב מנועי חייב לבטח את רכבו בחברת ביטוח אשר מבטחת את כל אחד ואחד מהאנשים הבאים (1) את בעל הרכב והנוהג בו מפני כל חבות שהם עשויים לחוב על פי חוק הפלת"ד (2) את בעל הרכב הנוהג בו וכל אדם הנוהג בהיתר ממנו מפני נזק גוף שנגרם להם בתאונת דרכים לפי חוק הפלת"ד.

מי איננו זכאי לפיצוי
חוק הפלת"ד שולל פיצוי מנפגעים בתאונת דרכים בכל אחד ואחד מהמקרים הבאים: (1) הנפגע גרם לתאונה במתכוון. (2) הנפגע נהג ברכב תוך הפרת החוק לתיקון דיני העונשין (שימוש ברכה ללא רשות) וכן מי שהיה מצוי ברכב ביודעו שנוהגים בו כאמור. (3) הנפגע נהג ברכב כשאין לו רישיון לנהוג בו (למעט רישיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה). (4) הרכב שימש את הנפגע או סייע בידו לביצוע פשע. (5) מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימוש ברכב (6) בעל הרכב או המחזיק בו, שהתיר לאחר לנהוג ברכב כשאין לו ביטוח לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה ושנפגע בתאונת דרכים שאירעה בעת נהיגה בין בהיותו ברכב ובין מחוצה לו).

*יודגש, כי אין האמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי ואין להסתמך על האמור במאמר זה לביצוע כל פעולה שהיא.

תגיות: , , , , ,

הוספת תגובה