פשיטת רגל – סוף לחובות

18 בינו, 2011 | מאת | קטגוריות: פשיטת רגל

פשיטת רגל – סוף לחובות / מאת עו"ד אהוד חיים חגואל

 

מהותו של הליך פשיטת הרגל
הליך פשיטת רגל הינו הליך משפטי המופעל על אדם פרטי או על שותפות אשר הפכו לחדלי פירעון (הגיעו למצב בו אין ביכולתם לפרוע את חובותיהם) ואשר במסגרתו מרוכזים כל פעולות הגבייה הננקטים כנגד החייב להליך אחד ומרוכז המתנהל תחת פיקוחם של בית המשפט המחוזי, הנאמן ושל כונס הנכסים הרשמי.
הליך פשיטת הרגל יכול להיפתח הן לבקשת זוכה לו החייב חייב כספים והן לבקשת החייב עצמו, אשר יכול למצוא עצמו בסופו של ההליך עם צו הפטר – צו הפוטר את החייב מתשלום כל חובות העבר שלו ומאפשר לו להתחיל דף חדש בחייו.

 

מטרותיו של הליך פשיטת הרגל
מטרתו של הליך פשיטת הרגל הינה להסדיר את חובותיו של החייב באמצעות כינוס נכסיו, מימושם וחלוקת תמורתם לנושיו של החייב, כאשר בסיומו של ההליך ובכפוף להתקיימותם של תנאים אשר נקבעו בחוק ובפסיקה יוכל החייב לקבל צו הפטר.

 

השלבים העיקריים של הליך פשיטת הרגל
להליך פשיטת הרגל קיימים 3 שלבים עיקריים והם:

  1. הגשת בקשה למתן צו כינוס – תחילתו של שלב זה בהגשת בקשה המוגשת לכונס הנכסים הרשמי ולבית המשפט המחוזי על ידי החייב או על ידי נושה שלו (בהתאם לתנאים הקבועים בחוק) ובמסגרתה מבקשים החייב או הנושה ליתן צו כינוס נכסים לנכסיו של החייב. לאחר הגשת הבקשה ובמידה ובית המשפט מוצא לנכון לתת צו כינוס מעוכבים כל ההליכים המשפטיים הננקטים כנגד החייב וזאת על מנת שניתן יהא לכנס את נכסיו של החייב ולממשם בהתאם לכללים הקבועים בדין.
    במקביל וכשישה חודשים לערך לאחר מתן צו הכינוס ולאחר שכונס הנכסים ביצע חקירה מקיפה בעניינו של החייב, מכנס כונס הנכסים הרשמי אסיפת נושים של החייב ובמסגרתה רשאים הנושים השונים להביע עמדתם באשר להמשך הליך פשיטת הרגל ובאשר לדרך הטיפול הראויה בנכסי החייב בכלל.
  2. הכרזת החייב כפושט רגל – לאחר שהסתיימו הליכי השלב הקודם ולאחר קיומם של אסיפות הנושים מוזמנים החייב, הנושים וכונס הנכסים הרשמי לדיון בבית המשפט המחוזי בבקשה להכרזת החייב כפושט רגל ולמינוי נאמן. דיון זה הינו דיון קריטי אשר במסגרתו יכול בית המשפט (א) להכריז בצו שהחייב פושט רגל (ב) לדחות את הבקשה אם שוכנע שהבקשה הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו (ג) לקבוע כי מייד לאחר הכרזת החייב כפושט רגל יינתן לו צו הפטר לאלתר (ד) לדחות את מתן ההחלטה בבקשת פשיטת הרגל על מנת לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר.
  3. סיום הליך פשיטת הרגל  – הליך פשיטת הרגל יכול לבוא לידי סיום מכמה סיבות ובאחת מכמה דרכים אפשריות: (א)במתן צו הפטר לבקשת החייב או לבקשת כונס הנכסים הרשמי – כאשר מתן צו כאמור יפטור את החייב מכוח חובותיו ברי התביעה בפשיטת רגל (ב) בביטול ההליך עקב ניצולו לרעה על ידי החייב או בהיעדר תועלת לונשים.

 

חובות שלא מופטרים מהליך פשיטת רגל
למרות האמור לעיל, מן הראוי לציין כי צו ההפטר אשר חייב עתיד לקבל בסיומו של הליך פשיטת הרגל איננו פוטר את החייב מהחובות הבאים: (א) חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה. (ב) חוב המגיע למדינה בשל קנס (ג) חוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה (ד) חבות לפי פסק דין לחובת פושט הרגל בתובענה למזונות.

ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט של כונס הנכסים הרשמי

 

*יודגש, כי אין האמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי ואין להסתמך על האמור במאמר זה לביצוע כל פעולה שהיא.

תגיות: , , , ,

תגובה אחת
הוספת תגובה »

  1. What a joy to find such clear thkignni. Thanks for posting!