רוכב אופנוע שנפגע בתאונת דרכים עשוי להיות זכאי לקבל פיצוי גם אם נהג ללא ביטוח חובה

17 בספט, 2013 | מאת | קטגוריות: דיני נזיקין וביטוח

רוכב אופנוע שנפגע בתאונת דרכים עשוי להיות זכאי לקבל פיצוי גם אם נהג ללא ביטוח חובה / מאת אהוד חיים חגואל, עו"ד


החובה לנהוג עם ביטוח חובה תקף

בהתאם לחוק כל אדם הרוכב על אופנוע חייב שיהא ברשותו ביטוח חובה תקף.

בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל  -1970, נהיגה ללא ביטוח חובה נחשבת לעבירה פלילית אשר בצידה עונש מאסר של שלושה חודשים או קנס תוך שבית המשפט רשאי בנוסף לכל עונש אחר לפסול את הנוהג (או את מתיר השימוש) מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה.


ביטוח חובה תקף – מקנה זכות לקבלת פיצויים ללא הוכחת אשם

במקרה ורוכב אופנוע מעורב בתאונת דרכים אשר כתוצאה ממנו נגרמו לו נזקי גוף וברשותו ביטוח חובה תקף, הרי שבהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975, הוא זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח בה הוא מבוטח בביטוח חובה בגין כל נזקי הגוף שנגרמו לו / לנוסע עימו.

יצוין, כי במקרה בו רוכב אופנוע מבוטח בביטוח חובה תקף, אין כל רלוונטיות לשאלה האם רוכב האופנוע היה אשם בתאונה או לאו ואין באשמתו / באי אשמתו של רוכב האופנוע בגרימת התאונה בכדי להפחית את גובה הפיצויים להם זכאים רוכב האופנוע והנוסע עימו.

המקרים החריגים בהם מבוטח בביטוח חובה לא יהא זכאי לקבל פיצויים הינם המקרים הבאים:

 1. גרימת תאונה במתכוון.
 2. נהיגה באופנוע תוך הפרת החוק לתיקון דיני העונשין (שימוש ברכב ללא רשות), תשכ"ד – 1964 או מורכב שנסע עם הרוכב וידע שנוהגים בו כאמור.
 3. מי שנהג באופנוע כשאין לו רישיון לנהוג בו למעט רישיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה או מחמת הגבלה שהוטלה לפי פרק ו'1 לחוק ההוצל"פ.
 4. מי שהאופנוע שימש לו או סייע בידו לביצוע פשע.
 5. מי שנהג באופנוע ללא ביטוח תקף.
 6. בעל אופנוע או המחזיק בו שהתיר לאחר לנהוג באופנוע כשאין לו ביטוח תקף או כשהביטוח לא מכסה את החבות הנדונה והוא נפגע בתאונה.

נהיגה ללא ביטוח חובה תקף מאפשרת קבלת פיצויים רק במקרים בהם יוכח אשמו של אחר

במקרה ורוכב אופנוע מעורב בתאונת דרכים אשר כתוצאה ממנה נגרמו לו נזקי גוף ואין ברשותו ביטוח חובה תקף, עדיין לא הכל אבוד ובאפשרותו של הרוכב להגיש תביעה כנגד נהג הרכב המעורב / כנגד הגורם האחראי על המפגע שגרם לתאונה ולהיפרע ממנו בגין נזקיו.

בתביעה כאמור, בניגוד לתביעה המתנהלת כנגד חברת ביטוח חובה קיימים מספר חסרונות מהותיים והם:

 1. מדובר בתביעה על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ומכאן שתנאי לקבלת הפיצוי הינו הוכחת אשם (כלומר במקרים בהם הנפגע הוא האשם בתאונה או בחלקה הוא עשוי לא לקבל פיצוי כלל או לקבל פיצוי חלקי בלבד).
 2. במקרים של תאונה עצמית (כגון: איבוד שליטה, החלקה וכו') האשם בד"כ נעוץ ברוכב (אלא אם קיים מפגע חריג בדרך) ומכאן שהרוכב במרבית המקרים של תאונות עצמיות לא יהא זכאי לקבל פיצויים.
 3. הרוכב הנפגע חשוף להעמדה לדין פלילי בגין נהיגה ללא ביטוח חובה תקף (תוך שחשוב לזכור כי אף אם לא תוגש תביעה אין בדבר בכדי לפגוע בזכותה של המשטרה להגיש כתב אישום במידה ופרטי האירוע יובאו לידיעתה בדרך כלשהי).

הייצא חוטא נשכר? בהחלט ייתכן, אבל לא כדאי להמר

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בהיותו חוק סוציאלי מעניק כאמור לעיל לכל המבוטחים בביטוח חובה שנגרמו להם נזקי גוף פיצוים ללא כל קשר לשאלת האשם בתאונה. יחד עם זאת, ובשל הקלות היחסית לזכות בתגמולי ביטוח במקרים של תאונה החוק מטיל הגבלות באשר לגובה הפיצוי אותו זכאי הנפגע מכוח החוק לקבל תוך שהוא קובע רף עליון בחישוב הפיצויים בשל אבדן השתכרות ואבדן כושר השתכרות המגביל את גובה הפיצוי המקסימאלי לשילוש השכר הממוצע במשק (דבר אשר הלכה למעשה פוגע בנפגעים המרוויחים משכורת העולה על שילוש השכר הממוצע במשק).

רוכב אופנוע שנפגע בתאונת דרכים ונהג ללא ביטוח חובה תקף, להבדיל, איננו תובע לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אלא לפי פקודת הנזיקין ומכאן שבהתאם לפסיקתו של בית המשפט העליון ההגבלות הנ"ל אינן חלות עליו ומשכך יתכנו מקרים בהם רוכב אופנוע אשר נהג ללא ביטוח ונפגע יקבל בפועל פיצוי העולה על זה שיקבל רוכב אופנוע שמבוטח בביטוח חובה.


סיכום – יתרונות וחסרונות של נהיגה עם ביטוח חובה

לסיכום, לנהיגה עם ביטוח חובה קיימים יתרונות רבים והעיקרי והמרכזי שבהם הוא קבלת פיצויים בכל מקרה של תאונה בה נגרמו לנפגע נזקי גוף ללא בדיקה ובחינת שאלת האשם בתאונה.

לעומת זאת במקרה של נהיגה ללא ביטוח חובה, עשוי הנפגע בהנחה שגורם אחר אשם בתאונה לקבל פיצויים גבוהים יותר מאשר במקרה בו היה מבוטח כדין (ע"א 2591/09 אנואר אלנסארה נ' אברהם שליסל לקריאת פסק הדין לחץ כאן) ואולם, המדובר במקרים נדירים (בהם הנפגע משתכר מעל שילוש השכר הממוצע במשק ואשר הוכחה אשמתו של אדם / גוף אחר בתאונה).


נפגעת בתאונה ואין לך ביטוח חובה – בצע ואסוף תיעוד ככל האפשר

פרט לעובדה שרכישת ביטוח חובה לאופנוע היא חובה חוקית, רכישת פוליסת ביטוח חובה היא חשובה מעין כמותה לצורך הבטחת קבלת תגמולי ביטוח במקרים של תאונה שכן היא מתעלמת משאלת האשם.

יחד עם זאת, במידה ואין ברשותך ביטוח חובה תקף ונפגעת בתאונה, עדיין ניתן לקבל פיצויים במקרים המתאימים בהם מוכח אשמו של אחר בתאונה ומכאן שקיימת חשיבות מכרעת לתיעוד אירוע / זירת התאונה ככל האפשר (באמצעות עריכת תרשימים, צילומים (וידאו ותמונות), מסירת מידע מלא בזמן אמת לרשויות ולכלל הגורמים המעורבים (משטרה, בוחן תנועה, אמבולנס וכו'), ובאמצעות איסוף פרטים של עדים).

תיעוד מלא ומקיף אשר יאפשר להוכיח אשמו המכריע של אחר בתאונה יאפשר קבלת פיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו אף במקרים בהם לא קיימת פוליסת ביטוח חובה לרוכב האופנוע שנפגע.

 

*יודגש, כי אין האמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי ואין להסתמך על האמור במאמר זה לביצוע כל פעולה שהיא.

תגיות: , , , , , , , , , , , ,

2 תגובות
הוספת תגובה »

 1. אתם הזויים
  נפגעתי אבל אם אגיד למשטרה ייקחו לי את הרשיון

 2. באתם לעודד את הרוכבים לרכוב ללא ביטוח חובה?