תביעות קטנות

2 בינו, 2011 | מאת | קטגוריות: תביעות קטנות

תביעות קטנות / מאת עו"ד אהוד חיים חגואל

 

בית משפט לתביעות קטנות
בית המשפט לתביעות קטנות הינו בית משפט אשר נועד להקל על אזרחים ולאפשר בירור בדרך פשוטה וקצרה יחסית של תביעות שמגיש אדם פרטי (להבדיל מחברות אשר אינן רשאיות להגיש תביעה קטנה למעט כאשר המדובר בתביעה שכנגד) עד לסכום של 31,900 ₪ (נכון לתאריך 01.01.2011) או תביעות למתן צו להחלפת מצרך לתיקונו או לביטול העסקה וזאת כאשר סכום העסקה לא עולה על הסכום הנ"ל.

בית המשפט המוסמך לדון בתביעה
בהתאם להוראות הדין, את התביעה הקטנה ניתן להגיש בכל אחד מבתי המשפט אשר עונים על אחד מהתנאים הבאים: (1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע (2) מקום יצירת ההתחייבות (3) המקום שנועד או שהיה מכוון לקיום ההתחייבות (4) מקום מסירת הנכס או (5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים.

אופן הגשת התביעה
את כתב התביעה בתביעות קטנות ניתן להגיש על גבי טופס אותו ניתן לקבל במזכירות בית המשפט או באמצעות הגשת תביעה מודפסת.
על כתב התביעה להיות מנוסח בקיצור עם פירוט של הטענות והעובדות הרלוונטיות ובנוסף יש לצרף אליו את העתקי המסמכים הרלוונטיים (כגון חוות דעת שמאי, צילומים, חוזים, קבלות וכן כל מסמך רלוונטי נוסף).
פרט לכך עם הגשת כתב התביעה לבית המשפט (שמוגש ב-3 העתקים) על התובע לשלם אגרה בגובה 1% משווי התביעה בצירוף אגרת הקלדה ובכל מקרה לא פחות מהסכום המינימאלי הקבוע בתקנות.
הערה: חשוב לזכור כי בהתאם להוראות הדין, אדם פרטי לא יכול לתבוע יותר מ-5 תביעות קטנות בשנה.

התגוננות מפני תביעה קטנה
במידה והוגשה כנגדך תביעה קטנה עליך להגיש למזכירות בית המשפט כתב הגנה (ב-3 העתקים) תוך 15 ימים מיום קבלת התביעה שאם לא כן התובע יהא רשאי לקבל פסק דין בהעדר הגנה.
בנוסף לכתב ההגנה רשאי הנתבע להגיש גם תביעה שכנגד (במידה ויש לו טענות כנגד התובע) או הודעה לצד ג' (במידה והנתבע סבור כי צד ג' הוא זה שצריך לשאת באחריות לטענות  התובע).

הייצוג בבית המשפט לתביעות קטנות
ככלל בעל הדין איננו רשאי להיות מיוצג בבית המשפט לתביעות קטנות, אולם לכלל זה יש מספר חריגים והם: (1) בית המשפט נתן רשות לייצוג על ידי עורך דין מטעמים מיוחדים שיירשמו (2) בית המשפט נתן רשות לייצוג על ידי המועצה הישראלית לצרכנות. (3) בית המשפט נתן רשות לייצוג על ידי אדם מיופה כוח וזאת בתנאי שאותו אדם מייצג בחינם, שלא במהלך עסקיו הרגיל ולא על ידי מי שעוסק בייצוג דרך קבע.

יחד עם זאת, בטרם מגישים כתב תביעה או כתב הגנה לבית משפט לתביעות קטנות מומלץ להתייעץ עם עורך דין שכן קבלת ייעוץ משפטי טוב והפנייה לפסיקה מתאימה יכול לסייע להשיג את התוצאה המיוחלת באמצעות כיוון נכון של בית המשפט להלכות המחייבות והמנחות.

הדיון בבית המשפט לתביעות קטנות
השופט בבית המשפט לתביעות קטנות בניגוד לבתי משפט אחרים אינו קשור בסדי הדין הנהוגים בבתי המשפט האחרים ובכפוף לסדרי הדין שנקבעו ספציפית לגבי בתי משפט לתביעות קטנות הוא רשאי לפעול בדרך הנראית לו יעילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.
בנוסף שופט בבית המשפט לתביעות קטנות רשאי לקבל גם ראיות אשר אינן קבילות בבית משפט אחר.
כמו כן, במידה וניתנת הסכמת הצדדים השופט רשאי להעביר את הדיון בתיק לבוררות או לגישור.

אין זכות ערעור
על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות (שככל ניתן מייד בסיום הדיון ובמקרים חריגים עד 7 ימים לאחר מכן) אין זכות ערעור, אלא יש צורך להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי שידון בבקשה בדן יחיד.

 

*יודגש, כי אין האמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי ואין להסתמך על האמור במאמר זה לביצוע כל פעולה שהיא.

תגיות: ,

תגובה אחת
הוספת תגובה »

  1. […] 2 ינואר 2011 … את כתב התביעה בתביעות קטנות ניתן להגיש על גבי טופס אותו ניתן לקבל במזכירות בית … זכויות מבוטחים לבחירת שמאי ובחירת מוסך במקרים של תאונות דרכים …מתוך תביעות קטנות | חגואל ושות' משרד עורכי דין להמשך קריאה […]