Posts Tagged ‘ המפקח על הביטוח ’

זכויות מבוטחים לבחירת שמאי ובחירת מוסך במקרים של תאונות דרכים

22 במרץ, 2011 | מאת | קטגוריות: דיני נזיקין וביטוח

זכויות מבוטחים לבחירת שמאי ומוסך במקרה של תאונת דרכים / מאת אהוד חיים חגואל, עו"ד   זכותו של המבוטח לפנות לשמאי במקרים המתאימים על פי חוק חוזה ביטוח, פוליסת הביטוח התקנית והנחיות המפקח על הביטוח על חברת הביטוח שמבוטחה מעורב בתאונה קיימת חובה לברר את שיעור חבותה בגין קרות מקרה הביטוח. כאשר מדובר בנזקי רכוש […]אי עמידה בתנאי מיגון – איננה מקנה לחברת הביטוח זכות אוטומטית להימנע מתשלום פיצויים בגין רכב גנוב

26 בדצמ, 2010 | מאת | קטגוריות: דיני נזיקין וביטוח

אי עמידה בתנאי מיגון – איננה מקנה לחברת הביטוח זכות אוטומטית להימנע מתשלום פיצויים בגין רכב גנוב \ מאת עו"ד ורד חגואל   לא אחת, עומדים מבוטחים אשר רכבם נגנב בפני שוקת שבורה שעה שחברת הביטוח שביטחה את רכבם בביטוח מקיף דוחה את פנייתם לתשלום תגמולי ביטוח בטענה כי בזמן גניבת הרכב לא הפעיל המבוטח […]