Posts Tagged ‘ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ’

ייפוי כוח מתמשך

27 במרץ, 2020 | מאת | קטגוריות: כללי

ייפוי כוח מתמשך / מאת ורד חגואל, עו"ד   מהו ייפוי כוח מתמשך? ייפוי כח מתמשך הינו מסמך מחייב בו אדם מעל גיל 18 (להלן: "הממנה") יכול  למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל לקבל עבורו החלטות  בהגיע מצב רפואי בו  לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו. היתרון העצום בהכנת מסמך שכזה בעת שהממנה מבין מהי המשמעות […]מזונות ילדים

27 ביונ, 2013 | מאת | קטגוריות: דיני משפחה

מזונות  ילדים / ורד חגואל, עו"ד  מזונות ילדים הדין הישראלי, מסדיר את חובות תשלום מזונות הילדים במסגרת החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט – 1959 (להלן: "החוק"). החוק קובע בסעיף 3 (א) כי "אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו והוראות חוק זה לא יחולו […]