Posts Tagged ‘ מוצר פגום ’

חוק האחריות למוצרים פגומים

30 במרץ, 2011 | מאת | קטגוריות: דיני נזיקין וביטוח

חוק האחריות למוצרים פגומים / מאת עו"ד אהוד חיים חגואל   מידי יום ביומו בכל רגע ורגע נתון משתמש כל אחד ואחת מאיתנו בעשרות מוצרים מסוגים שונים. בחלק לא מבוטל מהמוצרים קיימת אפשרות ממשית להתרחשותה של פגיעה גופנית ולנזקי גוף (מוות, מחלה, פגיעה, ליקוי גופני, נפשי או שכלי) כתוצאה משימוש במוצר (לרבות שימוש ברכיביו השונים […]