Posts Tagged ‘ מיופה כוח ’

ייפוי כוח מתמשך

27 במרץ, 2020 | מאת | קטגוריות: כללי

ייפוי כוח מתמשך / מאת ורד חגואל, עו"ד   מהו ייפוי כוח מתמשך? ייפוי כח מתמשך הינו מסמך מחייב בו אדם מעל גיל 18 (להלן: "הממנה") יכול  למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל לקבל עבורו החלטות  בהגיע מצב רפואי בו  לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו. היתרון העצום בהכנת מסמך שכזה בעת שהממנה מבין מהי המשמעות […]