Posts Tagged ‘ שכירות ’

תביעות לפינוי מושכר

22 במרץ, 2011 | מאת | קטגוריות: דיני חוזים

תביעות לפינוי מושכר / מאת אהוד חיים חגואל, עו"ד   אחת מהבעיות הקשות הקיימות במדינת ישראל לבעלי נכסים הינה סיטואציה בה בעל הנכס צריך להתמודד עם שוכר בעייתי אשר מפסיק לשלם את דמי השכירות ומסרב לפנות את הנכס (לעיתים בשל מצב כלכלי קשה ולעיתים סתם), סיטואציה אליה מגיעים בדרך כלל בשל שימוש ב"חוזי שכירות מהאינטרנט", […]